FONDATA

ARAD

1990

    
   
 

Acte legale necesare

pentru a efectua călătorii în străinătate

 

Pasagerul are obligaţia să se asigure că deţine toate actele legale necesare pentru a efectua călătoria

 

printre care dar nu numai: paşaport, viză, împuternicire, adeverinţă de sănătate, procură notarială), agenţia neavând nici o răspundere în faţa pasagerului dacă i se refuză îmbarcarea sau intrarea în ţara de destinaţie din acest motiv. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri agenţtiei.

Agenţia va informa de bună credinţă pasagerul asupra formalitaţilor necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra veridicităţii acestor informaţii şi nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion.

Agenţia nu este răspunzătoare pentru pagube sau inconvenienţe produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificari de orar, întârzieri ale zborurilor etc, împrejurări care se află dincolo de controlul şi voinţa agenţiei.

Datorităa situaţiei create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în ţările din Vest, autoritaţile tuturor statelor, chiar în prezentţa vizei de intrare eliberată de ambasadele ţărilor respective în Româania, pot refuza fără explicaţii să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion  a pasagerului. În astfel de situaţtii, agenţiei nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terţ.