FONDATA

ARAD

1990

 
   
 

Ghid de calatorie în Spatiul Schengen

 

I. PREVEDERI ALE LEGISLATIEI ROMÂNESTI PRIVIND
CALATORIILE ÎN STRAINATATE
I.1. Garantarea dreptului la libera circulatie
I.2. Obtinerea si valabilitatea documentelor de calatorie
I.3. Asistenta si protectia diplomatica
I.4. Limitarea temporara a exercitarii dreptului la libera circulatie
I.5. Sanctionarea unor fapte savârsite de cetatenii români pe teritoriul altor state

 

 

I.1. Garantarea dreptului la libera circulatie
Constitutia României, în art. 25, garanteaza dreptul la libera circulatie al tuturor cetatenilor români fara deosebire de rasa, nationalitate, sex, limba, religie, convingeri politice sau ocupatie, cu obligatia de a respecta strict legislatia statului unde calatoresc .
Dintre documentele cu caracter international recunoscut prin care este consfintit dreptul la libera circulatie a persoanei, cel mai important este Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata si proclamata de Adunarea Generala a O.N.U., la 10 decembrie 1948, în care art. 13 prevede ca "orice persoana are dreptul sa circule liber (…)".

I.2. Obtinerea si valabilitatea documentelor de calatorie
Pasaportul constituie documentul care stabileste identitatea si cetatenia titularului si confera dreptul posesorului la iesirea si intrarea prin toate punctele de frontiera deschise traficului de calatori, precum si prin locurile stabilite prin întelegerile internationale la care România este parte. Pasapoartele cetatenilor români se emit pe o perioada de valabilitate de 5 ani si se pot prelungi cu înca 5 ani. Pasapoartele simple (turistice) se elibereaza la locul de domiciliu al solicitantului de catre birourile de pasapoarte judetene, iar în Bucuresti, la Serviciile de Evidenta Informatizata a Persoanei.

I.3. Asistenta si protectia diplomatica
Este de retinut, totodata, ca în spiritul Legii nr. 216/1998 (art. 2 alin. 2), în strainatate pasaportul da dreptul titularului la asistenta si protectie din partea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României.
Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate asigura asistenta necesara cetatenilor români aflati în dificultate, însa posibilitatile acestora sunt limitate. Competentele consulilor sunt stabilite de acordurile internationale la care România este parte, de reglementarile interne ale fiecarui stat si de legislatia româna în materie.
Ce poate face consulul:
· elibereaza documente de calatorie pentru cetatenii români care ramân fara pasapoarte în strainatate;
· ia legatura în tara cu rudele sau cunostintele cetatenilor români si le îndruma asupra modalitatilor de trimitere a banilor celor aflati în dificultate;
· recomanda avocati locali care sa asigure asistenta de specialitate când este cazul;
· recomanda unitati sanitare sau traducatori autorizati;
· informeaza rudele cele mai apropiate în caz de accident sau de deces si recomanda procedurile de urmat;
· contacteaza cetatenii români aflati în închisoare, cu acordul acestora, si informeaza rudele sau prietenii din tara.
Ce nu poate face consulul:
· sa plateasca pentru dumneavoastra cheltuielile de tratament, de cazare, bilete de calatorie, asistenta judiciara etc.;
· sa asigure cazarea, încadrarea în munca sau permisiunea de a munci în strainatate;
· sa intervina în procese în numele dumneavoastra;
· sa obtina sau sa aranjeze eliberarea dumneavoastra din închisoare;
· sa intervina în anchete;
· sa asigure un regim de detentie special sau conditii mai bune în spital decât pentru localnici;
· sa ofere servicii care, de regula, sunt asigurate de banci, agentii de transport, birouri de turism sau alte institutii specializate.
În cazul pierderii sau furtului documentului de calatorie, cetatenilor români li se vor elibera pasapoarte consulare de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului român, pentru a se putea reîntoarce în tara.

I.4. Limitarea temporara a exercitarii dreptului la libera circulatie
Potrivit art. 49 din Constitutia României si în conformitate cu art. 14, lit. e din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 216/1998, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 86/2001, împotriva cetatenilor care sunt returnati în baza acordurilor de readmisie, Directia de Pasapoarte si formatiunile sale teritoriale pot suspenda, temporar, dreptul de folosire a pasaportului pe o perioada cuprinsa între 6 luni si 3 ani.
În acelasi timp, în conformitate cu prevederile actelor normative mentionate, cetatenii români care au fost returnati în baza acordului de readmisie încheiat de statul român cu tara respectiva si carora le-a fost restrictionat dreptul la libera circulatie, nu se vor putea prezenta la nici unul din punctele de trecere a frontierei, întrucât nu au dreptul de a parasi tara, aflându-se pe lista persoanelor restrictionate.

I.5. Sanctionarea unor fapte savârsite de cetatenii români pe teritoriul altor state
Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 112 din 30.08.2001, faptele savârsite în afara teritoriului tarii de catre cetateni români sau persoane fara cetatenie domiciliate în România se sanctioneaza astfel:
Art. 1.
(1) Intrarea sau iesirea dintr-un stat strain prin trecerea ilegala a frontierei acestuia, savârsite de catre un cetatean român sau de o persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul României, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin.1 a fost savârsita în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.
Art. 2.
(1) Fapta cetateanului român sau a persoanei fara cetatenie domiciliata pe teritoriul României care racoleaza, îndruma sau calauzeste una ori mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat strain sau care organizeaza una ori mai multe dintre aceste activitati ilegale, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
Art. 3. Initierea sau constituirea unei asocieri în scopul savârsirii infractiunii prevazute la art. 2 ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri se pedepseste cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 4. Bunurile si valorile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savârsirea infractiunilor prevazute la art.1 - 3 ori care au fost obtinute prin savârsirea acestor infractiuni, daca sunt ale infractorului, se confisca.
Art. 5. Cetateanului român condamnat în temeiul dispozitiilor art. 1-3 i se refuza eliberarea pasaportului sau, dupa caz, i se suspenda dreptul de folosire a acestuia pe o perioada de 5 ani.
Art. 6. Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute în prezentul act normativ se fac de urgenta, potrivit dispozitiilor din Codul de Procedura Penala referitoare la urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante.


II. CONDITIILE PE CARE CETATENII ROMÂNI TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCA
PENTRU A CALATORI ÎN SPATIUL SCHENGEN

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2002, cetatenii români posesori de pasapoarte valabile pot calatori fara vize, pentru o perioada de scurt sejur, în urmatoarele state: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania si Suedia.
Calatoriile efectuate într-unul sau în mai multe state din spatiul Schengen, în scopuri turistice sau de afaceri, în vederea participarii la reuniuni stiintifice si sportive sau vizitarii rudelor nu trebuie sa depaseasca 90 de zile pe parcursul unui semestru - luându-se în calcul prima intrare în spatiul Schengen.
Depasirea cu o singura zi a perioadei mentionate reprezinta sedere ilegala si, în mod automat, la iesirea din spatiul respectiv, datele personale din pasapoartele celor în cauza sunt comunicate Sistemului de Informatii Schengen. Drept urmare, autoritatile competente instituie, pentru o perioada cuprinsa între 5 si 10 ani, masura interzicerii intrarii în statele membre Schengen fata de persoanele care nu au respectat regula sederii de pâna la 90 de zile.
Totodata, institutiile abilitate ale statului pe teritoriul caruia s-a înregistrat sederea ilegala informeaza autoritatile române care, potrivit reglementarilor în vigoare, întreprind, fata de cei vinovati, masura retragerii pasaportului românesc pentru o perioada de pâna la 3 ani.
Decizia interzicerii intrarii în spatiul Schengen este luata, de asemenea, la cererea oricarui stat membru în situatia în care, pe teritoriul sau, un cetatean român desfasoara munca la negru - indiferent de durata sederii. În acest sens, este necesar ca toti cetatenii români ce intentioneaza sa initieze activitati lucrative - inclusiv pe termen scurt, sezonier - sa obtina înainte de a intra în spatiul Schengen vize de munca de la ambasadele statelor respective la Bucuresti. Persoanele aflate în vizite de scurt sejur pe teritoriul unui stat Schengen nu pot solicita autoritatilor locale obtinerea de vize pe termen lung sau pentru munca ori prelungirea valabilitatii unei vize obtinute anterior.
La sosirea într-un stat din spatiul Schengen, cetatenii români au obligatia sa respecte legile si reglementarile locale.
În acest context, semnalam ca desi termenul în care un cetatean strain trebuie sa se înregistreze la politia locala difera de la un stat la altul, Conventia de Aplicare a Acordului Schengen prevede un interval de 3 zile lucratoare de la data intrarii.
Statele membre Schengen solicita îndeplinirea urmatoarelor conditii de intrare în spatiul respectiv:
· Pasaport valabil pentru înca cel putin 6 luni de la data intrarii, cu exceptia Danemarcei, unde aceasta perioada este de numai 3 luni;
· Persoana sa nu fie indezirabila (sa nu aiba interdictie de intrare în vreuna din tarile membre Schengen);
· Asigurare medicala
Asigurarea medicala (de sanatate) se refera la asigurarea de asistenta turistica prin care se acopera riscul de asistenta oferita persoanelor aflate în dificultate în cursul unor deplasari sau al unei absente de la domiciliu sau de la locul resedintei permanente;
· Asigurare auto de raspundere civila (Cartea verde);
· Stare tehnica buna a autoturismului;
· Pachet de servicii turistice.
În cazul în care calatoria (individuala sau în grup) se efectueaza cu servicii platite printr-o agentie de turism, trebuie prezentat, obligatoriu, în original, voucherul agentiei (documentul care confirma plata si rezervarea pachetului de servicii contractat cu agentia de turism).
La punctele de frontiera ale granitei externe a spatiului Schengen, autoritatile de frontiera pot dispune masura întreruperii calatoriei persoanelor care nu au un pasaport valabil, în situatia în care documentul amintit este deteriorat sau falsificat, daca nu au suficiente mijloace de subzistenta (o suma de bani, în EURO sau alta valuta liber convertibila, carti de credit sau cecuri de calatorie), nu poseda asigurare medicala sau bilet de calatorie dus-întors. Masura întreruperii calatoriei la frontiera externa Schengen poate fi dispusa si atunci când autoturismul nu este asigurat sau prezinta defectiuni tehnice ori persoana în cauza are interdictie de intrare în spatiul de referinta.
Tarile candidate la Uniunea Europeana - dintre care unele constituie state de tranzit pentru cetatenii români spre spatiul Schengen - solicita aceleasi conditii generale.


III. PREGATIREA TRECERII FRONTIEREI ÎN VEDEREA EFECTUARII CALATORIEI


III.1. Verificarea valabilitatii documentelor
În vederea efectuarii deplasarii în strainatate, persoanele interesate trebuie sa efectueze urmatoarele activitati pregatitoare:
· Verificarea valabilitatii pasaportului (obtinerea unui nou pasaport) - când este cazul;
· Verificarea documentelor masinii si a valabilitatii acestora (carte de identitate, certificat de înmatriculare);
· Verificarea permisului de conducere;
În cazul în care cetateanul român calatoreste cu o masina care nu-i apartine, trebuie sa posede un document din care sa rezulte ca autoturismul i-a fost împrumutat (declaratie autentificata, contract de comodat);
· Verificarea politei de asigurare;
Polita de asigurare este valabila numai pentru perioada înscrisa, conform cu cererea asiguratorului.
Obiectul asigurarii si riscurile acoperite constau în preluarea cheltuielilor ocazionate de venimentele asigurate: accidente sau îmbolnaviri imprevizibile ale asiguratorului.
III. 2. Obtinerea altor documente necesare la trecerea frontierei:
· Asigurare medicala pentru o perioada cel putin egala cu cea de sejur declarata;
· Biletul de calatorie dus-întors;
· Cartea verde a autoturismului (valabila cel putin pentru perioada de sejur declarata).

IV. VERIFICARI EFECTUATE LA IESIREA DIN TARA

 

La trecerea frontierei, cetateanul român trebuie sa prezinte:
· Permisul de conducere (daca circula cu autovehicul);
· Pasaportul (de tip nou sau vechi) a carui valabilitate trebuie sa nu expire cel putin 6 luni;
· Asigurarea medicala, care trebuie sa acopere durata declarata a sejurului;
· Biletul de calatorie dus-întors (avion, tren, curse regulate auto);
· O suma minima în valuta, dupa cum urmeaza:
· 50 EURO (echivalent) pentru fiecare zi de sedere declarata, dar minim pentru 5 zile, pentru Turcia si fostele state socialiste;
· 100 EURO (echivalent) pentru statele din U.E. si alte tari pentru care nu este necesara viza de intrare, pentru fiecare zi de sedere, dar minim pentru 5 zile.
Dovada obtinerii sumei de bani necesara se poate face prin:
· Prezentarea sumei de bani la vedere;
· Cecuri de calatorie;
· Carti de credit cu extrasul de cont pentru acestea antedatat cu cel mult doua zile înaintea prezentarii în Punctul de Trecere a Frontierei;
· Prezentarea voucherului, în cazul turismului organizat;
· Scrisoare de garantie sau angajament de sponsorizare (autentificate, conform legii statului de destinatie);
· Garantie din partea unei banci sau ordine de plata valabile;
· Invitatie (autentificata, conform legii statului de destinatie).
Sunt exceptate de la prezentarea acestor dovezi, urmatoarele categorii de persoane:
· Cetatenii care se deplaseaza la tratament medical (cu obligatia de a prezenta documente în acest sens);
· Persoanele care efectueaza deplasari pentru simpozioane, conferinte, studii, manifestari cultural-sportive, situatii de îmbolnavire sau deces al unor rude stabilite în strainatate, alte cazuri temeinic justificate. Pentru toate acestea se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte scopul calatoriei si asigurarea financiara necesara;
· Minorul sub vârsta de 14 ani înscris în pasaportul parintilor;
· Minorul sub vârsta de 18 ani care se deplaseaza la parintele sau parintii ce lucreaza sau sunt stabiliti în tara de destinatie;
· Cetatenii care se deplaseaza în strainatate pe baza unui angajament (permis) de munca, valabil;
· Persoanele care calatoresc în statele vecine în baza permisului de mic trafic sau treceri simplificate.
Alte aspecte avute în vedere la trecerea frontierei:
· Verificarea cuantumului în valuta se va efectua pentru fiecare persoana în parte;
· Nu se va permite iesirea din tara a acelor cetateni români care au interdictie de iesire din tara, a persoanelor ce prezinta la control pasapoarte deteriorate, comit acte de turbulenta, se prezinta sub influenta bauturilor alcoolice, nu respecta ordinea la control sau încearca sa ofere "atentii" lucratorilor Politiei de Frontiera;
· În cazul în care la iesirea din tara cetatenii români constata nereguli în conduita lucratorilor Politiei de Frontiera sau în modul de efectuare a controlului de frontiera se pot adresa: sefului de tura din PTF, sefului PTF, sefului Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera pe raza de competenta a caruia se afla punctul de trecere Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (la telefoanele: 01/3121189 sau 01/4138963);
· masura suplimentara în vederea combaterii traficului ilegal de persoane si evitarii unor incidente de calatorie ulterioare, este controlul efectuat de inspectorii delegati ai Ministerului Turismului. În punctele de frontiera, acestia vor verifica documentele privind agentiile de turism si firmele de transport care sunt implicate în organizarea calatoriilor individuale sau în grupuri - vouchere, licente, autorizatii etc. Conform constatarilor acestora, în functie de neregulile semnalate, Politia de Frontiera poate dispune interdictia continuarii calatoriei pentru unele persoane sau chiar pentru tot grupul.


V. NORME DE CONDUITA PE TERITORIUL ALTOR TARI

V.1. Ce trebuie stiut
V.2. Ce trebuie retinut
V.3. Ce nu trebuie facut
V.4. Ce trebuie sa ai la îndemâna
V.5. Circulatia rutiera în tarile din spatiul Schengen
V.6. Ce trebuie sa stim despre regimul armelor de focV.1. Ce trebuie stiut:

· Adresa si telefoanele Ambasadei României din tara unde se calatoreste;
· Principalele prevederi ale legislatiei tarii de destinatie si de tranzit;
· Regulile aeroportuare si vamale;
· Orarul mijloacelor de transport;
· Obiceiurile si modelul cultural al tarii de destinatie;
· Expresii uzuale în limba tarii respective si a tarilor de tranzit;
· Limbajul gestual, care difera de la un continent la altul si, de multe ori, de la o tara la alta;
· Însemnele personalului autoritatii de stat si ale mijloacelor tehnice din dotare;
· Semnalele vizuale utilizate de fortele de ordine din tara respectiva;
· Modul de utilizare a diferitelor servicii publice;
· Prognoza meteo pentru zona vizitata;
· Interdictiile privind introducerea unor anumite obiecte sau produse alimentare în tarile de tranzit, precum si folosirea sau consumul acestora (de exemplu, în unele tari exista reguli stricte privind introducerea de tigari si alcool, precum si comercializarea acestor produse);
· Valabilitatea permisului de conducere pentru perioada si tara în care te deplasezi;
· Regulile de circulatie ale tarii respective.

V.2. Ce trebuie retinut:
· Respectati legislatia tarii în care va aflati.
· Pastrati toate documentele justificative ale cheltuielilor facute;
· Aveti grija de actele proprii;
· Luati asupra dvs. numai strictul necesar si doar banii de care aveti nevoie;
· Depuneti banii si valorile în seiful hotelului;
· Pastrati biletele de avion într-un loc sigur;
· Lasati pasaportul în seiful hotelului si retineti o fotocopie legalizata.

V.3. Ce nu trebuie facut:
· Sa nu treceti granita în masina altcuiva, pentru ca nu stiti ce se afla în ea;
· Sa nu va implicati în probleme legate de consumul si traficul de droguri (în unele tari exista chiar pedeapsa cu moartea pentru astfel de fapte!);
· Sa nu duceti pachete peste granita pentru alte persoane, pentru ca nu se stie ce pot contine.

V.4. Ce trebuie sa ai la îndemâna:
· Harti cu trasee rutiere, ghiduri turistice cuprinzând reteaua hoteliera, obiective de vizitat, unitati de asistenta medicala, servicii publice;
· Medicamente de uz curent;
· Actele necesare deplasarii, iar, unde este cazul, fotocopii ale acestora.

V.5. Circulatia rutiera în tarile din spatiul Schengen
Circulatia rutiera în tarile din spatiul Schengen obliga la respectarea cu strictete a reglementarilor prevazute în conventiile internationale în materie, la care România este parte, precum si a unor reguli specifice.
Autoritatile statelor respective atentioneaza cetatenii straini asupra obligatiilor, prin afisarea acestora la punctele de trecere a frontierei. În general, indicatoarele rutiere se refera la viteza maxima în localitati, în afara acestora si pe autostrazi, portul centurii de siguranta. Nu uitati de obligativitatea achitarii taxei pentru drumuri!
Pe autostrazi, circulatia este supravegheata si dirijata permanent prin instalatii de tip portal, cu afisaj electronic al mesajelor. Nerespectarea indicatiilor comunicate este sever si prompt sanctionata de catre politie.
Iata câteva dintre obligatiile cu caracter general:
Cum trebuie sa ne pregatim autovehiculul:
· sa fie în perfecta stare de functionare;
· sa nu prezinte scurgeri de ulei sau alte lichide de la subansamblele ori instalatiile componente;
· sa nu depaseasca normele admisibile ale poluarii chimice si sonore ale mediului;
· sa fie echipat cu anvelope cu adâncimea benzii de rulare de cel putin 3 mm;
· sa aiba în dotare trusa medicala de prim-ajutor si dispozitivul reflectorizant pentru semnalizarea prezentei în carosabil, în caz de defectiune tehnica.

Ce trebuie sa aiba în vedere conducatorul auto:
· Sa posede asupra sa, în permanenta:
· Pasaportul;
· Permisul de conducere, aflat în termenul de valabilitate;
· Asigurarea auto internationala de raspundere civila ("Cartea verde");
· Certificatul de înmatriculare si Cartea de identitate a vehiculului;
· Asigurarea medicala internationala.
· Sa respecte întocmai semnalele si dispozitiile Politiei:
· sa poarte centura de siguranta si sa atraga atentia celorlalti ocupanti asupra necesitatii de a o folosi;
· sa se informeze permanent asupra limitei maxime de viteza admise si sa o respecte cu strictete.
De exemplu:
· Ungaria:
- în localitati 50 km/h; - în afara localitatilor 80 km/h; - pe autostrada 120 km/h;
· Austria: pe autostrada 130 km/h;
· Elvetia: pe autostrada 120 km/h.
Atentionam, în context, asupra severitatii sanctiunilor contraventionale prevazute în legislatiile statelor mentionate, în cazul depasirii cu mai mult de 20 km/h a limitelor stabilite!
· Sa se informeze permanent asupra regimului taxelor de drum si sa aplice pe parbriz, dupa caz (în tari precum Austria), vigneta care atesta plata acestora;Sa circule cu luminile de întâlnire (faza scurta) aprinse pe toata durata zilei în statele în care aceasta este obligatorie (ex.: Ungaria, tarile nordice etc.);
· Sa puna în functiune luminile de avarie (intermitente), în situatia în care ajunge o coloana auto care ruleaza cu viteza redusa, datorita blocarii temporare a circulatiei (de regula, pe autostrada);
· Sa dea dovada de calm în situatia în care circulatia rutiera este blocata si sa respecte cu strictete indicatiile comunicate pe portalurile de monitorizare a traficului;
· Sa nu foloseasca pentru deplasare banda de urgenta a autostrazii, care este destinata exclusiv autovehiculelor Politiei, Salvarii, altor forte de interventie. Se excepteaza, desigur, situatiile de imobilizare a autovehiculelor din cauze tehnice, cazuri în care se va folosi telefonul de urgenta amplasat în imediata apropiere a benzii de urgenta, pentru a cere asistenta tehnica necesara;
· Sa încheie, la plecare, o asigurare de calatorie.

V.6. Ce trebuie sa stim despre regimul armelor de foc
În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, detinerea si, dupa caz, portul armelor si munitiilor de catre persoane fizice sunt permise numai cu autorizatia structurilor competente ale Ministerului de Interne pe a caror raza de competenta domiciliaza cei în cauza. Prin urmare, pentru a cumpara o arma din statele Schengen, cetateanul român trebuie, în primul rând, sa posede autorizatia pentru procurarea armei eliberata de organele abilitate din România. Totodata, se impune achizitionarea armei de la un furnizor autorizat din tara respectiva si eliberarea documentelor de provenienta. Pe baza acestora, la întoarcerea în tara, Politia ia în evidenta arma respectiva si o înscrie în permisul de portarma sau, dupa caz, elibereaza permisul de portarma, în situatia inexistentei sale.

VI. RECOMANDARI PENTRU CAZURILE DE FORTA MAJORA


Pe timpul deplasarii în strainatate pot surveni o serie de evenimente neprevazute, cum ar fi:
· Accidente rutiere
În caz de accident usor, completati, împreuna cu cealalta parte formularul tip pus la dispozitie de societatile locale de asigurari, privind producerea accidentului. Notati elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident si mai ales ale societatii de asigurare a acestuia si ale soferului. Daca în urma accidentului sunt raniti, chemati politia locala, dupa ce ati acordat primul ajutor. Adresati-va pentru sprijin partenerului societatii române de asigurari din tara respectiva care figureaza pe Cartea verde.
Fiecare Polita de asigurare medicala emisa de o societate de asigurare autorizata din România are înscris pe ea un numar de telefon la care se raspunde 24 de ore din 24.
Apelati numarul de telefon înscris pe polita si urmati toate îndrumarile ce va sunt adresate!
Pastrati documentele de plata pâna la înapoierea în tara unde le veti prezenta societatii de asigurare!
Atentie!
Societatea de asigurari nu va rambursa decât cheltuielile justificate în legatura cu evenimentul asigurat.
Asadar, pastrati facturile si notele de plata, în original, privind cheltuielile efectuate, cu specificarea serviciilor la care ai apelat, foaia de observatie, cu mentiunile zilnice ale medicului, orice alte documente necesare pentru solutio-narea cererii de restituire a banilor.
· Îmbolnavire
Daca un cetatean român se îmbolna-veste pe timpul calatoriei în strainatate, se poate interna în spital în baza asigurarii de sanatate. În situatia în care nu se face dovada unei asigurari de sanatate valabile, trebuie platita spitalizarea, chiar daca situatia este una de urgenta . Costul unei zile de spitalizare este destul de ridicat (circa 327 dolari/zi, în Austria).
· Deces
În cazul decesului unui cetatean român, indiferent de cauza, autoritatile locale se ocupa de eliberarea Certificatului de deces si informeaza Ambasada României. Pentru o eventuala repatriere a corpului neînsufletit, trebuie sa se apeleze la o firma specializata autohtona sau din tara noastra. Firma în cauza se va ocupa de toate formalitatile, inclusiv de întocmirea documentelor de transport. În cazul în care rudele persoanei decedate nu dispun de banii necesari repatrierii, în state cum ar fi Austria, de exemplu, autoritatile din localitatea unde s-a produs decesul procedeaza la înhumarea/incinerarea din oficiu.
· Furtul, pierderea sau deteriorarea documentelor
Evenimentele de acest gen trebuie reclamate în cel mai scurt timp de la constatare, celui mai apropiat post de politie sau jandarmerie. Agentul constatator elibereaza o dovada din care rezulta ca faptul reclamat a fost luat în evidenta. Acest document este necesar la ambasada, în eventualitatea solicitarii unui pasaport consular, precum si în tara în vederea obtinerii altor documente. Trebuie retinut ca în multe tari europene exista asociatii umanitare care pot acorda asistenta la nevoie (hrana si cazare pâna la întoarcerea în România).


VII. TELEFOANE UTILE ÎN ROMÂNIA

 

Ministerul de Interne
Adresa: Strada Mihai Voda nr. 6, sectorul 5, Bucuresti. Telefoane: 312.72.77 (Serviciul Relatii cu Publicul, între orele 8 - 16); 314.10.50 (Linia deschisa a M.I., între orele 8 - 20).
Inspectoratul General al Politiei
Adresa: Soseaua Stefan cel Mare, nr. 13-15, Sector 2, Bucuresti. Telefon: 210.25.25
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti
Adresa: Strada Eforie, nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti. Telefoane 315.35.34 - 311.20.21. Apel de urgenta 955.
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
Adresa: Strada Razoare, nr. 2-4, Sector 6, Bucuresti. Telefoane: 413.50.95, 413.89.63. (Serviciul Relatii Publice).
Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei
Adresa: Strada Nicolae Iorga, nr. 27-29, Sector 1, Bucuresti. Telefon: 212. 56.74 (Biroul Relatii cu Publicul).
Punctele de trecere a frontierei deschise în regim de trafic international
- la frontiera româno-ungara:
· Petea - rutier: 061-768649;
· Carei - feroviar: 061-864072;
· Valea lui Mihai - feroviar: 059-355365;
· Episcopia Bihor - feroviar: 059-411744;
· Bors - rutier: 059-412395;
· Salonta - rutier: 059-372889; - feroviar:059-371553;
· Vârsand - rutier: 057-530017;
· Curtici - feroviar: 057-464111;
· Turnu - rutier: 057-533123;
· Nadlac - rutier: 057-474593;
· Cenad - rutier (nu functioneaza).
- la frontiera româno-iugoslava:
· Jimbolia - rutier: 056-360739; - feroviar: 056-360945;
· Stamora-Moravita - rutier si feroviar: 056-194598;
· Naidas - rutier
· Moldova Veche - portuar: 055-540509;
· Orsova - portuar: 052-361427;
· Portile de Fier I - rutier: 052-312216;
· Drobeta Turnu-Severin - portuar: 052-315922;
· Portile de Fier II - rutier: 052-355155.
- la frontiera româno-bulgara:
· Calafat - rutier-bac, portuar si feroviar: 051-230757;
· Bechet - rutier (bac): 051-274411;
· Corabia - portuar: 049-560666;
· Turnu-Magurele - portuar: 047-416861;
· Zimnicea - portuar: 047-366850;
· Giurgiu (Ostrovul-Mocanasul) - rutier (bac): 046-225878;
· Giurgiu (gara fluviala) - portuar si rutier (bac): 046-213419;
· Oltenita - portuar si rutier (bacul nu functioneaza): 042-515667;
· Calarasi (Chiciu) - rutier (bacul nu functioneaza);
· Ostrov - rutier: 042-318404;
· Negru-Voda - rutier si feroviar: 041-780741;
· Vama Veche - rutier: 041-751720;
- la frontiera româno-moldoveana:
· Sculeni - rutier: 032-295140;
· Iasi (Socola) - feroviar;
· Albita - rutier: 035-481148;
· Falciu - feroviar;
· Oancea - rutier: 036-343072;
· Galati - rutier si feroviar: 036-31.05.69;
· Stânca-Costesti - rutier: 031-564275;
- la frontiera româno-ucraineana:
· Siret - rutier: 030-280661;
· Vicsani - feroviar: 030-568214;
· Valea Viseului - feroviar, tranzit marfuri (numai pentru Ucraina): 062-369021;
· Câmpulung la Tisa - feroviar, tranzit marfuri (numai pentru Ucraina): 062-370609;
· Halmeu - rutier: 061-773119;
Punctele de trecere a frontierei interioare:
· Otopeni - aeroportuar: 01-2302631;
· Timisoara - aeroportuar: 056-200220;
· Mihail Kogalniceanu - aeroportuar: 041-741171;
· Oradea - aeroportuar;
· Arad - aeroportuar: 057-214048;
· Sibiu - aeroportuar: 069-229144;
· Satu Mare - aeroportuar: 061-768640;
· Baneasa - aeroportuar: 01-2301996;
· Cluj - aeroportuar: 064-416702;
· Galati - portuar (deservit si P.C.T.F. Galati - feroviar): 036-413098;
· Braila - portuar: 039-612372;
· Cernavoda - portuar: 041-235226;
· Tulcea - portuar: 040-516547;
· Sulina - portuar: 040-543132;
· Constanta - portuar: 041-616320;
· Constanta Sud Agigea - rutier (bac) si feroviar: 041-741341;
· Mangalia - portuar: 041-752490;
Zone libere
· Z.L. Sulina: 040-543132
· Z.L. Agigea: 041-602115
· Z.L. Braila: 039-611855;
· Z.L. Galati (nu functioneaza): 036-460617;
· Z.L. Giurgiu:046-218388;
Z.L. Curtici: 057-465588.

 

VIII. AMBASADELE ROMÂNIEI ÎN SPATIUL SCHENGEN


· Republica Austria
· Regatul Belgiei
· Regatul Danemarcei (http://www.romanianembassy.dk/)
· Republica Elena
· Republica Finlanda (http://www.romania.fi/)
· Republica Franceza (http://www.amb-roumanie.fr/)
· Republica Federala Germania
· Republica Italiana (http://www.roembit.org/)
· Marele Ducat al Luxemburgului
· Regatul Norvegiei (http://home.online.no/~romemb/)
· Regatul Olandei (http://www.ronl.nl/embassy/)
· Republica Portugheza
· Sfantul Scaun
· Spania
· Regatul Suediei


IX. LISTA TARILOR ÎN CARE CETATENII ROMÂNI POSESORI DE
PASAPOARTE SIMPLE POT CALATORI FARA VIZA

 

De la 01.01.2002, cetatenii români, titulari de pasapoarte simple, pot calatori fara viza, pentru perioade de scurt sejur, în urmatoarele tari: Austria, Belgia, Bolivia, Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Costa Rica, Coreea de Sud, Croatia, Cuba, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Italia, Iugoslavia, Luxemburg, Macao, Macedonia (FYROM), Malaezia, Maroc, Republica Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Federatia Rusa, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tunisia, Turcia, Ucraina si Ungaria.
Pentru Turcia si tarile ex-socialiste - Bulgaria, Cehia, Croatia, Federatia Rusa, Iugoslavia, Republica Moldova, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria - suma necesara este de 50 EURO sau echivalent pentru fiecare zi de sejur, cel putin pentru 5 zile.
Pentru tarile care apartin Spatiului Schengen - Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia - suma necesara este de 100 EURO sau echivalent pentru fiecare zi de sejur, dar cel putin pentru 5 zile.
Pentru informatii despre regimul complet al vizelor pentru cetatenii români, apasati aici:

 

X. LISTA BIROURILOR DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA ALE MINISTERULUI TURISMULUI - EUROPA DE VEST

Austria - Wahringerstrasse 6-8, 1090 VIENA
Tel: 0043-1-317.31.57 fax: 0043-1-317-31-574
E-mail: romanien@aon.at
Belgia - 17 a, avenue de la Toison d'Or, 1050 BRUXELLES
Tel/Fax: 0032/2/502.46.42
E-mail: tourisme.roumain@wanadoo.be
Sit web: http://romania.ibelgique.com
Republica Ceha - UI.Mikulandska 2/103, 11000 PRAGA 1
Tel/Fax: 00420-2-249.111.60
E-mail: romtourism@volny.cy
Elvetia - Schweizergasse 10, 8001 ZÜRICH
Tel: 0041-1-211.17.30 Fax: 0041-1-211.17.45
E-mail: romtourism@cyberlink.ch
Franta - 12, Rue des Pyramides, 75001, PARIS
Tel: 0033-1-40.20.99.33 fax: 0033-1-40.20.99.43
Germania - 20 a Budepasterstr., 10787 BERLIN
Tel: 0049-30-241.90.41 fax: 0049-30-24.72.50.20
E-mail: romaniatour@t-online.de
Grecia - Vassillisis Sofias 33, Atena 10675
Tel: 0030-1-725.18.84 fax: 0030-1-721.76.75
E-mail: Romania@traveling.gr
Sit web: www.traveling.gr/rtpo
Italia - Via Torino, Galleria Esedra, 00184 ROMA
Tel: 0039-06-488.02.67 fax: 0039-06-4898.62.81
E-mail: romania@progleonard.it
Sit web: www.romania.it
Marea Britanie - 22 New Cavendish Street, LONDRA W 1G 8 TT
Tel: 0044-20-7224.36.92 fax: 044-207-935.64.35
E-mail: uktouroff@romania.freeserve.co.uk
Olanda - 183 Weterinschans, 1017 XE AMSTERDAM
Tel: 0031-20-623.90.44 fax: 0031-20-626.26.60
E-mail: romaniatourist@site.nl
Sit web: www.romania-tourist-office.site.nl
Spania - Calle Alcantara No.49-51, 28006 MADRID
Tel: 0034-91-401.42.68 fax: 0034-91-402.71.83
E-mail: oficina@rumaniatour.com
Sit web: www.rumaniatour.com
Suedia - Gamla Brogotan 36-38 STOCKHOLM
Tel: 0046-8-21.02.53 fax: 0046-8-21.02.55
E-mail: rotoscand@telia.com
Turcia - Lamartin Cad. No.7, kat 1, Taksim, 80090 ISTANBUL
Tel: 0090-212-238.25.88 fax: 0090-212-256-48.17
E-mail: info@romaniatravel.org
Sit web: www.romaniatravel.org

Inapoi